Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,445
  • Visitors:
    • Today:42
    • This year:376,983
Czasopismo ukazuje się w dwóch zeszytach rocznie i jest wydawane w ramach Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR:
Rafał Szkudlarek
RADA REDAKCYJNA / EDITORIAL BOARD;
Renata Paszkiewicz (sekretarz redakcji), Wiesław Bogdanowicz, Mateusz Ciechanowski,
Roland Dobosz, Tadeusz Hadaś, Mirosław Jurczyszyn, Krzysztof Kasprzyk, Marek Kowalski,
Grzegorz Lesiński, Dariusz Łupicki, Alek Rachwald
ADRES REDAKCJI / EDITORS ADDRESS:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław