Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,450
  • Visitors:
    • Today:188
    • This year:377,129
Telemetria - nockow

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku członkowie PTOP Salamandra oraz wolontariusze z kraju i zagranicy zrealizowali projekt Struktura przestrzenna populacji nocka łydkowłosego (Myotis dasycneme) na obszarze Natura 2000 PLH 220026 „Sandr Brdy” (woj. pomorskie) i jej znaczenie dla czynnej ochrony gatunku. Celem projektu było poznanie preferencji siedliskowych tych nietoperzy, co umożliwi skuteczniejszą ochronę tego rzadkiego i zagrożonego gatunku w naszym kraju.

Badania_nietoperzy

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych realizuje temat badawczy pt. „Występowanie nietoperzy w lasach w zależności od wieku, struktury przestrzennej i składu gatunkowego drzewostanów”. W ramach tego tematu zakupiono 8 BatCorderów, które w lipcu i sierpniu 2013 roku wykorzystywane są do badania aktywności nietoperzy na obszarze siedmiu nadleśnictw RDLP Kraków: Limanowa, Krościenko, Stary Sącz, Nawojowa, Piwniczna, Gorlice i Łosie.

Eksperci wchodzący w skład Komitetu Doradczego EUROBATS podkreślają, że jednym z głównych zagrożeń dla nietoperzy na naszym kontynencie stają się elektrownie wiatrowe. Jednocześnie ich zdaniem wszystko wskazuje na to, że Syndrom Białego Nosa, który wyniszcza populacje nietoperzy w Ameryce Północnej, powodowany jest przez grzyba przywleczonego tam z Europy. więcej informacji  http://www.salamandra.org.pl

Strony