Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:305,665
 • Visitors:
  • Today:186
  • This year:377,084

W dniach 13-15 listopada, w Kazimierzu Dolnym, odbyło się kolejne krajowe „rojenie” badaczy nietoperzy - Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna (OKCh).

Organizatorem Konferencji było Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.

program konferencji 

12 listopad 2015 - czwartek

 Pierwsza sesja referatowa 

 • Referat otwierający: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość chiropterologii w Polsce Prof. Dr hab. Bronisław W. Wołoszyn
 • Aktywność żerowiskowa nietoperzy w drzewostanach sosnowych w różnych stadiach rozwoju Witold Grzywiński, Mateusz Ciechanowski, Radosław Jaros, Anna Kmiecik, Paweł Kmiecik, Andrzej Węgiel, Jolanta Węgiel
 • Oddziaływanie zelektryfikowanych linii kolejowych na nietoperze – wstępne obserwacje Marcin Pakuła, Joanna Furmankiewicz
 • Zastosowanie aparatów fotograficznych w monitoringu względnego zagęszczenia owadów w badaniach nad zachowaniami łowieckimi nietoperzy Ireneusz Ruczyński, Zuzanna Hałat, Ewa Komar
 • Podsmuowanie pierwszego sezonu działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Szachownica – dokumentacja fotograficzna Damian Czechowski
 • Wyprawy naturalistów do dalekiej Afryki opisanie, takoż historia bestii tamtejszych, opierzonych i owłosionych, osobliwie niedoperzów – prezentacja fotograficzna Mateusz Ciechanowski
 • Sesja posterowa Wystawa fotograficzna pt. „Prawdziwa natura nietoperza” - Maurycy Ignaczak 

Druga sesja referatowa 

 • Czynniki wpływające na zasiedlenie skrzynek przez nietoperze w lasach północnej Polski - podsumowanie Martyna Jankowska-Jarek, Konrad Bidziński, Mateusz Ciechanowski
 • Nowy typ sztucznych schronień dla mopka Barbastella barbastellus w Polsce. Wstępne wyniki kontroli budek szczelinowych dla nietoperzy Iwona Gottfried, Alek Rachwald
 • Dymorfizm płciowy morfologii skrzydeł u nietoperzy – wyniki wstępne Anna Jakubowska, Tomasz Postawa
 •  Utrata wody przez parowanie tłumaczy wybór miejsc hibernacji przez nietoperze Jan S. Boratyński, Katarzyna Szlomkowska, Małgorzata Jefimow, Michał S. Wojciechowski

 Trzecia sesja referatowa 

 • Organizacja socjalna i zachowania kolonii rozrodczych gacka brunatnego Plecotus auritus w południowo-zachodniej Polsce Joanna Furmankiewicz
 •  Wykorzystanie głosów socjalnych i echolokacyjnych przez borowca wielkiego Nyctalus noctula podczas lokalizacji kryjówek Paulina Turowicz, Joanna Furmankiewicz
 • Charakterystyka głosów socjalnych emitowanych przez nocka Natterera Myotis nattereri w trakcie najwyższej aktywności podczas rojenia Joanna Kohyt, Andrea Pereswiet-Soltan, Agata Rozik
 • W pogoni. Analiza zachowań w kolonii rozrodczej gacka brunatnego Plecotus auritus (L.) Ewa Przepiórka, Piotr Zieliński, Joanna Furmankiewicz
 • Jak samce mroczków posrebrzanych Vespertilio murinus utrzymują spójność grupy? Ewa Komar, Ireneusz Ruczyński, Zuzanna Hałat

Czwarta sesja referatowa 

 • Wykorzystanie przestrzeni wokół kolonii rozrodczych podkowca małego Rhinolophus hipposideros we wsi Grodziec (woj. śląskie) - badania radiotelemetryczne Marcin Warchałowski, Monika Pietraszko, Jan Cichocki, Tomasz Jonderko
 •  Nietoperze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – wstępne wyniki badań Konrad Bidziński, Martyna Jankowska-Jarek, Mateusz Ciechanowski
 • Wpływ parametrów detektorów ultradźwiękowych na wykrywalność echolokacji nietoperzy Paweł Federowicz
 • Konkurs rozpoznawania nietoperzy Maurycy Ignaczak
 • Zakończenie 2-go dnia obrad Podsumowanie i zakończenie konferencji D