Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:301,279
  • Visitors:
    • Today:1,103
    • This year:369,950

Rzadko się zdarza, by w jednym miejscu zgromadziła się większość krajowych specjalistów od wybranej grupy zwierząt. Najczęściej tak się dzieje w przypadku ogólnopolskich konferencji naukowych, poświęconych takiej grupie. W dniach 15-17 listopada 2019 r.  Góra świętej Anny stała się właśnie takim obszarem, na którym zagęszczenie chiropterologów (badaczy nietoperzy) było najwyższe w kraju. W tym terminie odbyła się bowiem 28 Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna, na którą zjechali się naukowcy, badacze i miłośnicy tej ciekawej grupy nocnych zwierząt.

Trudu organizacji konferencji podjęły się wspólnie cztery instytucje-organizacje: Fundacja Siedlisko SILESIA, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.

 W gościnnych warunkach Domu Pielgrzyma około 130 uczestników konferencji prezentowało wyniki swoich badań, dyskutowało na temat biologii, ekologii, zagrożeń, potrzeb i możliwości ochrony nietoperzy w kraju. Łącznie zaprezentowano 23 referaty i 11 posterów naukowych. Badacze nietoperzy zjechali z najodleglejszych zakątków kraju: z Gdańska, Zakopanego, Lublina i Białowieży. Uczestnikami konferencji byli naukowcy z wielu ośrodków akademickich: np. Uniwersytetu Wrocławskiego, Śląskiego, Uniwersytetu w Zielonej Górze, Instytutu Biologii Ssaków w Białowieży, kilku parków krajobrazowych, dwu narodowych i wielu organizacji pozarządowych zajmujących się badaniami i ochroną nietoperzy.

Takie spotkanie jest potrzebne, gdyż nietoperze to wciąż jedna ze słabiej poznanych grup zwierząt, o olbrzymiej roli w ekosystemach i niestety wciąż bardzo zagrożona. Mamy nadzieję, że wyniki prezentowanych badań i doświadczeń posłużą ochronie i na naszej, opolskiej ziemi tej arcyciekawej grupie nocnych poskramiaczy owadów.

Janusz Jabłoński