Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,246
  • Visitors:
    • Today:1,309
    • This year:377,745

Zalecenia Komitetu Doradczego EUROBATS w sprawie potencjalnych zagrożeń związanych z przenoszeniem SARS-CoV-2 z człowieka na nietoperze*.
Przekazane przez EUROBATS w poniedziałek, 11.05.2020 - 09:34
Wersja 1.0 opublikowana w dniu 11.05.2020 r.

Uznaje się, że podstawowe zakażanie SARS-CoV-2 (wirusem wywołującym u ludzi chorobę COVID-19) następuje z człowieka na człowieka.
Nie ma obecnie dowodów na to, by SARS-CoV-2 przenosił się w naturalnych warunkach z ludzi na nietoperze i że krążyłby w populacjach nietoperzy. Uznajemy jednak, że istnieje potencjalne ryzyko, że SARS-CoV-2 może być przenoszony z ludzi na dzikie zwierzęta.
Wiele gatunków nietoperzy znajduje schronienia w budynkach wykorzystywanych przez ludzi. Jest jednak mało prawdopodobne, aby w takich okolicznościach doszło do przeniesienia SARS-CoV-2 z ludzi na nietoperze.
Doceniamy ogromne znaczenie, jakie dla ochrony nietoperzy ma kontynuacja badań, monitoringu i rehabilitacji.
Zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla dzikich zwierząt, w tym nietoperzy, związanego z zarażeniem się SARS-CoV-2 od ludzi.
Co do zasady, wszelkie działania, które wiążą się z kontaktem lub bliskością między nietoperzami a ludźmi, muszą być prowadzone zgodnie z powyższym punktem.
Właściwe organy powinny rozważyć, czy działania wiążące się z bliskim kontaktem z nietoperzami (chwytanie, przetrzymywanie nietoperzy, kontrole schronień) mogą zostać odroczone lub kontynuowane. Jeżeli dana działalność jest kontynuowana, powinna być podejmowana wyłącznie w przypadku stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOO).
Ogólne zalecenia dotyczące sposobu ochrony nietoperzy przed ryzykiem przenoszenia SARS-CoV-2 przez ludzi są następujące:
a) Zasada ogólna: Jeżeli osoba zajmująca się nietoperzami wykazuje objawy COVID-19 lub miała kontakt z osobą z takimi objawami (zob. www.who.int/health-topics/coronavirus), nie powinna wykonywać żadnych badań na nietoperzach ani obsługiwać zwierząt (w tym nietoperzy znajdujących się pod opieką).
b) Wchodząc do schronień lub zajmując się nietoperzami, należy stosować skuteczne środki higieny. Osoby zbliżające się do nietoperzy lub pracujące z nimi powinny nosić rękawiczki jednorazowe (poza rękawicami ochronnymi, jeśli są konieczne) oraz zakrywać usta i nos odpowiednią maską na twarz. Należy przestrzegać ścisłych procedur higienicznych, na przykład myć ręce, a także myć i dezynfekować sprzęt używany w rehabilitacji nietoperzy lub do obsługi nietoperzy w terenie (suwmiarki, wagi itp.) przed i po użyciu (patrz zalecenia dotyczące środków dezynfekujących wydawane przez krajowe organy służby zdrowia). Należy używać kombinezonów jednorazowych lub zmieniać ubranie w przypadku odwiedzania wielu schronień w budynkach lub w obiektach podziemnych (np. jaskiniach, sztolniach), a buty/kalosze powinny być dezynfekowane pomiędzy takimi wizytami.
Zgodnie z Uchwałą EUROBATS nr 7.6 "Zachowanie i zarządzanie podziemnymi schronieniami nietoperzy" oraz wskazówkami zawartymi w Publikacji EUROBATS nr 2 "Ochrona i gospodarowanie podziemnymi stanowiskami nietoperzy", speleolodzy i pozostali odwiedzający podziemia powinni unikać przebywania w takich miejscach lub ich częściach w czasie, gdy są one zasiedlone przez kolonie nietoperzy, a także zachować maksymalną możliwą odległość od poszczególnych przebywających tam nietoperzy.
Stosowanie się do tych obecnie przyjętych zaleceń i środków ostrożności powinno znacząco pomóc w ograniczeniu ryzyka ewentualnego przeniesienia się SARS-CoV-2 z ludzi na nietoperze.
Zalecenia te nie zastępują decyzji podejmowanych przez władze krajowe.

*Jest to aktualizowany na bieżąco dokument online, którego treść jest stale analizowana - prosimy regularnie sprawdzać, czy nie wprowadzono w nim modyfikacji!

(tłumaczenie robocze - A. Kepel/PTOP "Salamandra")