Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:301,279
  • Visitors:
    • Today:1,104
    • This year:369,951
Ukoronowaniem opracowania i wdrożenia systemu Licencji Chiropterologicznych było powołanie Chiropterologicznej Komisji Faunistycznej, mającej na celu weryfikację najwartościowszych obserwacji faunistycznych. Podobny system stosują ornitolodzy na całym świecie i od bardzo wielu lat w tym ruchu sprawdza się on bardzo dobrze. Co prawda chiropterolodzy mają do czynienia ze zdecydowanie mniejszą liczbą gatunków, jednak w dużej mierze są one bardzo podobne do siebie i trudne do rozpoznania.
 
Zasady funkcjonowania Komisji są proste. Osoby obserwujące gatunki nietoperzy wymienione w Załączniku 1 przesyłają wypełniony formularz do Sekretariatu KF. Komisja nad każdym zgłoszeniem dyskutuje i następnie głosuje. Wynik głosowania przesyłany jest osobie przesyłającej zgłoszenie.
 
W skład Chiropterologicznej Komisji Faunistycznej wchodzą następujące osoby (w porządku alfabetycznym):
Wiesław Bogdanowicz wieslawb@robal.miiz.waw.pl>,
Mateusz Ciechanowski <matciech@kki.net.pl>,
Marek Kowalski <marek@bocian.org.pl>,
Grzegorz Lesiński ,<glesinski@wp.pl>,
Krzysztof Piksa <krzychu@up.krakow.pl>, 
Rafał Szkudlarek <nietoperze@eko.wroc.pl>.
 
Wypełniony formularz stwierdzenia obserwacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną glesinski@wp.pl