Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

 • Unique Visitor:305,666
 • Visitors:
  • Today:216
  • This year:377,114
Ochrona nietoperzy – prawna
Najważniejsze akty prawa ochrony przyrody, obejmujące nietoperze
 
Przepisy polskie:
 • ustawa o ochronie przyrody
 • rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (wszystkie nietoperze są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową)
 • ustawa o ochronie zwierząt
Przepisy Unii Europejskiej:
 • Dyrektywa Siedliskowa
Umowy Międzynarodowe:
 • Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janerio
 • Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – tzw. Konwencja Bońska
 • Porozumienie o ochronie populacji europejskich nietoperzy (w ramach Konwencji Bońskiej)